Natuurvriendelijke oevers Heerhugowaard

September 2015.

Natuurvriendelijke oevers aangelegd.

Natuurvriendelijke oevers

Natuurvriendelijke oevers

Riet en ruigte wordt gemaaid en op hopen gezet.

Riet en ruigte wordt gemaaid en op hopen gezet.

Vrijgekomen grond wordt hergebruikt in onderwater taluds.

Vrijgekomen grond wordt hergebruikt in onderwater taluds.

Graafwerk gereed

Graafwerk gereed

Oevers worden ingeplant met oeverplanten.

Oevers worden ingeplant met oeverplanten.

Met trilblok worden de palen geplaatst en later de gehele constructie naar beneden gedrukt tot 20 cm onder water.

Met trilblok worden de palen geplaatst en later de gehele constructie naar beneden gedrukt tot 20 cm onder water.

Takkenbossen worden tussen palen aangebracht.

Takkenbossen worden tussen palen aangebracht.

IMG_4732

Palenrijen worden opgevuld met takkenbossen.

PalenrijenĀ zijn opgevuld met takkenbossen.

De droge delen worden ingezaaid met een akkermengsel en de natte delen met een oevermengsel.

De droge delen worden ingezaaid met een akkermengsel en de natte delen met een oevermengsel.

Onderwaterbeschoeiing 20 cm onder water.

Onderwaterbeschoeiing 20 cm onder water.

Terug naar projecten