Openbaar groen, parken, bedrijventerreinen

Onder onze werkzaamheden behoren ook zeker de groenvoorzieningen aan het openbaar groen voor bijvoorbeeld gemeenten en bedrijven. Denk hierbij aan het aanleggen van openbaar groen voor o.a. een nieuwbouwwijk, vakantiepark en bedrijfstuin. Onze werkzaamheden zijn divers. Zo planten we dikwijls ruime hoeveelheden bomen en sierplantsoen, bewerken ruime hoeveelheden grond, zaaien gras en bloemenmengsels in.