Om de inkijk van de nieuwe bewoners te verminderen zijn er Leibeuken geplaatst.